לשם כך חידשנו והכנסנו בכל כתבי המקרא סימונים ואינדקסים שיאפשרו לקורא לעמוד על חלוקת הפסוק לתחומים מוגדרים של הטעמים המפסיקים.

בכרכים ב, ג ו-ד מיושמים הכללים כפי שהם מתוארים בכרך א וכן מיושם בתוכם סימון התחומים.

כרך ב: 'חמישה חומשי תורה' (400 עמ').

כרך ג: 'ההפטרות לכל מועדי ישראל וחמש המגילות' (200 עמ').

כרך ד: 'תהילים' (120 עמ').

 

בדף זה מובא תיאור של ארבעה כרכים בתחום טעמי המקרא. בקישורים המצורפים נמצאות דוגמות וחלקים מתוכנם של הכרכים. הכרכים הם:

כרך א: 'כללי דקדוק ההטעמה בכתבי המקרא' (946 עמ'). כרך זה עוסק בתפקידם התחבירי, הפיסוקי והפרשני של הטעמים, וכיצד הטעמים מחלקים את הפסוק לתחומיו התחביריים הראשיים והמשניים, עד ארבע דרגות חצייה. לחלוקה זו יש משמעות תחבירית ופרשנית קדומה ביותר, המגיעה עד תקופת משה רבנו. חיבור זה והכרכים ב', ג' וד' הנלווים אליו מטרתם להנגיש לקהל את ממצאי החוקרים, כך שכל אחד יוכל לעמוד מיד וללא כל מאמץ על חלוקתו של כל פסוק.

לצפייה בפרק א מספר בראשית
עם סימון תחומים
לצפייה בפרק א מספר ויקרא
עם סימון תחומים
לצפייה בפרק א מספר דברים
עם סימון תחומים
לצפייה בתוכן העניינים המורחב
של החיבור הראשי
לצפייה בפרק א מספר שמות
עם סימון תחומים
לצפייה בפרק א מספר במדבר
עם סימון תחומים
לצפייה בעשרה פרקים ראשונים
מספר תהילים עם סימון תחומים